World Association of News Publishers


Produktion, Distribution & Upplaga 2011

Title

Produktion, Distribution & Upplaga 2011

Datum och plats

 • 08 nov 2011 - 09 nov 2011
  Södra Berget, Sundsvall
  Sweden

Pris

Förlängd tidig anmälan - boka innan 14 oktober och erhåll rabatt!
Medlemmar i WAN-IFRA och/eller TU: 4900 SEK + moms
Icke medlemmar: 7900 SEK + moms

Efter 14 oktober
Medlemmar i WAN-IFRA och/eller TU: 5900 SEK + moms
Icke medlemmar: 8900 SEK + moms

Partner and Sponsors

I SAMARBETE MED

Produktion, Distribution & Upplaga 2011

Tack alla talare, deltagare och utställare på PDU 2011 den 8-9 november i Sundsvall!

WAN-IFRA Nordic och TU vill rikta ett stort tack till alla som var med och gjorde PDU 2011 till en inpirerande mötesplats! Stort tack även till MittMedia Print och SCA Ortviken för inspirerande studiebesök!

____________________________

Huvudtema: bilagor

Huvudfokus för årets Produktion, Distribution & Upplaga är bilagor. Detta inbegriper såväl redaktionella som kommersiella bilagor och vi tittar på hur bilagor påverkar tidningens produktion och distribution och ger nya möjligheter genom alla led.

____________________________

Programmet för PDU 2011:


Tisdag 8 november

10.00 Inledning av moderator Robert Rosén, rådgivare & konsult, Utkik Media

 

Del 1. Affären för bilagor

 

Affären för bilagor och konsumentnära medier
Mediekompaniet mäter effekten av 150 annonskampanjer om året i sammanlagt 103 morgontidningar. På PDU kan Hélene & Carina redovisa effekten av lästider och affären för bilagor i faktiska siffror baserat på den undersökningen. Vi får även tips på hur man kan göra bilagor effektivare både för kund och övriga inblandade i affären.
Heléne Werner, analytiker & Carina Hillerström, affärsutvecklare, Mediekompaniet

 

Kostnadseffektiva kommunikationsplattformarmarknadssidan om bilagor

Promedia skapar bilagor i heatset, coldset eller precis så som kunden önskar. På PDU får vi höra mer om bilagor som kommunikationsplattform och vad kunden vill. Det handlar om bilagor, oneshots och ibladningar i heatset. Det handlar om miljonvinster för kunden. Det handlar om att bredda målgruppen och att konkurrera mot magasin då priset tillåter detta.
Laila Johansson, chef specialtidningar, Promedia

 

Inkjet för Dagstidningar - möjligheten att skapa personifierade tidningar och bilagor

Den snabba utvecklingen inom inkjetområdet har öppnat upp för nya möjligheter att producera trycksaker där trycket kan varieras från ex till ex. Med inkjettekniken, och även med andra digitala trycktekniker, kan man skapa personifierade tidningar med unika sidor där både kommersiellt och redaktionellt innehåll kan varieras. Men det kan ännu gå snabbare och vara av ännu bättre kvalitet.
Jonas Örtegren, Forskningsledare, Digital Printing Center, Mittuniversitetet

 

Nya tider kräver nya grepp – Expressen gör det möjligt att prenumerera på bilagor

Efter tilläggsprodukter som kockknivar och dvd:er satsar Expressen allt mer på bilagor och magasin. För att möta trenden av vikande upplagor och minskade intäkter börjar man erbjuda prenumerationer för några av de runt 350 bilagor och magasin som produceras i år. Och det finns alla möjligheter för att lyckas i affären, inte minst för att man kan arbeta kostnadseffektivt då man har allt på plats för både produktionen och distributionen.
Anna-Clara Welander, chef magasin, Expressen

 

12.15 - 13.30 LUNCH

 

Från Gutenberg till Facebook – evolution eller revolution?
Två smakprov på forskning från Mittuniversitetet.
Mikael Gulliksson, Forskningsledare "Live Paper", FSCN och Mittuniversitetet
Ingela Wadbring, Professor i medieutveckling, Mittuniversitetet

 

____________________________

 

Del 2. Studiebesök

 

I konferensen ingår även ett studiebesök hos MittMedia Prints nya anläggning i Sundsvall samt ett studiebesök på pappersbruket Ortviken.

 

14.00 Avfärd till studiebesöken

 

MittMedias tryckerianläggning i Sundsvall
Den nya tryckpressen är tänkt att bredda den marknad MittMedia ska verka på och man räknar med att kunna konkurera även på civilsidan. På anläggningen trycks MittMedias två tidningstitlar: Sundsvalls Tidning och Dagbladet, med kapacitet och för fler titlar. De utökade affärsmöjligheterna för MittMedia beror bland annat på att den nya tryckpressen är bestyckad med en heatsettork som möjliggör tryck på bestruket papper. Tryckpressen är den första av sitt slag i Sverige och ger hög tryckkvalitet, hög automationsgrad, goda miljötal samt en mycket flexibel omställning mellan coldset- och heatsetproduktion.

Ortvikens pappersbruk – den miljövänliga pappersprodukten
Ortvikens pappersbruk tillverkar bestruket tryckpapper, LWC, och tidningspapper på fyra maskiner. Produktionskapaciteten är 880 000 ton papper. Råvaran som används är färsk granmassaved, framför allt från SCA:s egna skogar i norra Sverige. SCA anpassar sina metoder för att få ett långsiktigt uthålligt skogsbruk som förenar virkesproduktion med bevarande av den biologiska mångfalden. På Ortviken går vi igenom alla led i produktionen, från plantskolan till miljöfrågor och utmaningar i framtiden.

 

17.30 Åter på Södra Berget

 

19.00 Mingel & Middag

____________________________

Onsdag 9 november

 

Del 2. Organisation & ledning

 

09.00 Välkommen tillbaka

 

Den nya affären för tidningarna i de norra länen: produkt- och organisationsutveckling

Passa på att ställa frågorna och ta tillfället i akt för att bolla nya idéer. I denna del av programmet siar ansvariga på tidningarna om papperstidningens framtid:

- kopplingen mellan webb och tidning
- varför man vill åt målgruppsmedia snarare än räckviddsmedia
- nya möjligheter i det lokala
- vad tryckerier och distribution kan bidra med

Diskussionsdeltagare: Annette Novak, publisher, Norran, Björn Hemmingsson, vd och marknadschef, Östersunds Tidning, Örjan Folkesson, vd Sundsvalls Tidning

 

Vikten av ett fungerande affärssystem för tryckerier

Borås Tidning skiljer sig i planering av bilagor och andra produkter jämfört med många andra tryckerier, de kan följa upp plåt- och färgförbrukning för specifika produkter (specifika bilagor), antal exemplar, makulatur etc. Detta kan sedan per automatik föras över till ett affärssystem för fakturering utan att de manuellt behöver föra in uppgifter om produktionen. För att kunna vara effektiv när man gör flera jobb så behövs flera olika sammankopplade system. Detta innebär att det går snabbare att fakturera och det blir färre fel.
Jan Andersson, projektledare, Bold Printing

 

10.30 Fika

 

Lean production ger ekonomiska fördelar och spetsinriktning

Det finns stora möjligheter och vinster för tryckerier att slimma och effektivisera produktionen. På V-tab har man länge arbetat med lean production och en första inblick fick vi redan 2009 då projektet presenterades första gången. Nu har man kommit längre och vi får höra mer om vad som hänt och vilka nya lärdomar som kan dras inom bemanningen, standardiseringar, logistikplanering, för produktionen och packsalsprocessen.

Andreas Skog, platschef Södertälje, V-Tab

Inkjet för Dagstidningar -- möjligheten skapa personifierade, unika tidningar och bilagor.

Den snabba utvecklingen inom inkjetområdet har öppnat upp för nya möjligheter att producera trycksaker där trycket kan varieras från ex till ex. Med inkjettekniken, och även med andra digitaltrycktekniker, kan man skapa personifierade tidningar med unika sidor där både kommersiellt och redaktionellt innehåll kan varieras. Men det kan ännu gå snabbare och vara av ännu bättre kvalitet. Vi får höra mer om detta på PDU.

Malin Wedin, Digital Printing Center, Mittuniversitetet

Påverkan och förändringar i det nya distributionsavtalet

Landets tidningsbud har fått ett nytt avtal. Betinget är borta. Men också ersättningarna för att köra ut annat än morgontidningar. Vad innebär detta för tidningsaffären och för branschen som helhet? Hur kommer tidningarna påverkas av detta framöver?
Tomas Bengtson, förhandlare distribution, Almega


12.00 – 13.30 Lunch

 

Bilagor – vinster för kunden, beställaren och distributionen?

Mediekompaniet och TU samarbetar i ett projekt som riktar sig till annonsköpare, annonssäljare och andra involverade i att göra bilagor. Bilageskolan tittar på tre huvudfrågor. Effekten, räckvidden och tekniken för att utveckla bilagor. Man hoppas kunna utröna vilka bilagor går hem, vilka bilagor som ger vinst och vilka brevlådor dessa ska nå.

Carina Hillerström, affärsutvecklare, Mediekompaniet & Gunnar Borg, Projektledare, TU

 

Så arbetar mediehuset Östersundstidningar med marknadsföring,räckvidd- och upplageutveckling

Mediehuset Östersundstidningar har liksom övriga lokaltidningar tappat i upplagan de senaste åren, men räckvidden faller inte i samma utsträckning. Nu arbetar man med ett projekt inom räckvidd och optimerade upplagor. Höga krav kommer att behöva ställas på effektiv distribution och ett ännu mer kundanpassat och flexibelt tryckeri- och packsalsarbete. Vi kommer att höra mer om dessa krav och varför ÖT ser räckvidden som primärt och upplaga som sekundärt.

Viktoria Winberg, Privatmarknadschef, ÖstersundsTidningar 


Ca 15.00 Konferensen avslutas

Notera att programmet kan komma att ändras.
__________________________

 

Om du arbetar med upplagefrågor, produktion eller distribution av dagstidningar och bilagor vill du inte missa Produktion, Distribution & Upplaga 2011! Genom fallstudier från branschen och inspiration utifrån, diskuteras hur dagstidningstryck och distribution kan utvecklas med kreativitet och nytänkande.

Har du inte hört om detta branschevenemang tidigare? Här kan du läsa mer om förra årets evenemang som arrangerades i Västerås.

PDU 2011 arrangeras av WAN-IFRA Nordic i samarbete med TU.

 

 

 

 

 

 

Välkommen!Konferenslokal

Södra Berget, Sundsvall.

Kontakta Södra Berget direkt på tel 060-671000 eller reception@sodraberget.com för att erhålla fördelaktigt pris på logi. Ni får då det avtalade konferenspriset 995 kr/enkelrum eller 1200 kr/dubbelrum.

Kontaktinformation

Talare

 • Laila Johansson
  chef specialtidningar, Promedia
 • Carina Hillerström
  affärsutvecklare, Mediekompaniet
 • Mikael Gulliksson
  Forskningsledare "Live Paper", FSCN och Mittuniversitetet
 • Andreas Skog
  Andreas Skog
  Platschef Södertälje, V-TAB
 • Robert Rosén
  Moderator på PDU 2011
 • Heléne Werner
  chefsanalytiker, Mediekompaniet
 • Gunnar Borg
  projektledare, TU
 • Örjan Folkesson
  vd, Sundsvalls Tidning
 • Ingela Wadbring
  professor i medieutveckling, Mittuniversitetet
 • Björn Hemmingsson
  vd och marknadschef, Östersunds Tidning
 • Anna-Clara Welander
  chef magasin, Expressen
 • Tomas Bengtson
  förhandlare distribution, Almega
 • Jonas Örtegren
  Forskningsledare, Digital Printing Center, Mittuniversitetet
 • Jan Andersson
  Jan Andersson
 • Anette Novak
  Anette Novak
  CEO, Interactive Institute Swedish ICT, Sweden (Moderator)

Partner and Sponsors

Sponsor

Utställare