World Association of Newspapers and News Publishers


Kristina Sabelström Möller

Kristina Sabelström Möller

Kristina Sabelström Möller har jobbat med affärs- och organisationsutveckling i digitala medier i mediebranschen i 15 år, både som forskare, konsult, utbildare och expert. Under 2012 ansvarade hon för Expressens satsning på betalt innehåll i ett företagsövergripande projekt, och under 2013 arbetade hon som Affärsutvecklingschef Försäljning Privatmarknad på Svenska Dagbladet. Kristina har genom åren också varit en flitigt anlitad föreläsare och moderator på konferenser i Sverige och världen, inte minst under sin tid på WAN-IFRA.

Previous Events