World Association of Newspapers and News Publishers


Michael Johansson

Michael Johansson

Stampen Relationer & Affärer

Driver sedan fem år tillbaka forskningsprojektet Relationer & Affärer inom Stampen och Mediekompaniet. Innan dess tjugo års erfarenhet av strategisk affärsutveckling och innovation- med fokus på affärsmodellsutveckling - i globala organisationer främst inom branscherna: telekom, spel och media. Parallellt med strategiuppdragen medverkat till starten av arton företag.

Previous Events