World Association of Newspapers and News Publishers


Katarina Graffman

Katarina Graffman

Katarina Graffman är antropolog och grundare till Inculture, ett företag som utgår från etnografi för att kartlägga konsumentbeteenden och ta fram strategier för kommunikation och produktutveckling. Graffman är en av Sveriges ledande experter på konsumentbeteende. Hon talar bland annat om hur vi människor beter oss som konsumenter, hur vi fattar våra beslut, samt trender och förändringar inom konsumtionsbeteende.

Previous Events