World Association of Newspapers and News Publishers


Johan Wahlberg

Johan Wahlberg

Distributionsstrateg

Efter en Bachelor of Arts in Radio-TV Magna Cum Laude från University of Houston började Johan Wahlberg 1995 på SVT som videoredigare på Västnytt i Göteborg. Har sedan 1997 jobbat med olika webbfrågor inom SVT och blev 2010 distributionsstrateg med ansvar för framtidsfrågor inom distributionsområdet både gällande linjärt och on demand.

Previous Events