World Association of Newspapers and News Publishers


Erik Wilberg

Erik Wilberg

Associate Professor i Strategi, Norwegian Business School, Norge

Erik Wilberg är Associate Professor i strategi vid BI Norwegian Business School i Norge. Han har arbetat i media sedan 70-talet och i ledande positioner i Norge och Sverige. Mer än 25 år on the road som managementkonsult för tidningar och andra typer av media. Numera forskar han på medieekonomi och medieengagemang. Han har samarbetat med RAM (Research and Analysis of Media) i tio år.

Previous Events