World Association of Newspapers and News Publishers


Carl Waldenkrantz

Carl Waldenkrantz

Carl Waldekranz, vd för Tictail, är 26 år gammal. Innan Tictail jobbade Carl som Art Director och var bl.a. med i utvecklingen av Spotify och Wrapps varumärkesidentiteter samt grundade Keyflow, getkeyflow.com. Carl Waldekranz är modulledare på Hyper Islands e-commerce business utbildning där han även sitter med i Ledningsgruppen. 

Previous Events